Collada Burgarès
 
 Ref:  691
 Nom port:  Collada Burgarès
 Vassant:  Colònia Estabanell
Zona:  Ripollès
 Longitud:  5,88
 Desnivel:  433
% mig:  7,4%
Dificultat:  91 (2a)
   
Imatges