Coll de Boixeda
 
 Ref:  437
 Nom port:  Coll de Boixeda
 Vassant:  Beget
Zona:  Ripollès
 Longitud:  12,3
 Desnivel:  591
% mig:  4,8%
Dificultat:  95 (2a)
   
Imatges