LLEBRERS Es el grup amb un ritme base més elevat, amb els recorreguts més llargs. Al hivern sobre els 80, al estiu poden arribar als 130 o 140 km.
GRUP A Grup amb un ritme inferior a llebrers, i recorreguts de dificultat similar a aquests.
GRUP B22 Grup amb un ritme tranquil, amb distàncies al estiu sobre els 100 km. i al hivern sobre 70 km.
GRUP B Grup on s'agrupa gent que no pot sortir tant regularment. Ritme molt suau, amb distàncies que com a molt al estiu arriben a 90 km i al hivern fan uns 60 km.
VETERANS