Ordre del dia:

 • Acabament del any del centenari
 • Elecció nova junta directiva
 • Presentació nou president i nova junta directiva
 • Finances: liquidació de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent. Congelació de la quota de soci
 • Votació dels colors de l’equipament del Club i BikeIt
 • Precs i Preguntes

Presideix el Sr. Joaquim Ferri Manjon , President de l entitat i soci d’honor,  qui pren la paraula i fa constar que existeix una única candidatura a la Presidència i Junta Directiva la encapçalada per Xavier Òdena que queda automàticament proclamada.

Pren la paraula el nou President i procedeix a la  presentació dels membres de la nova Junta Directiva:

 • President: Sr. Xavier Odena Torrent
 • Vice-president Sr. Jordi Casaña Barber
 • Secretari Sr. David Casadevall Rodríguez
 • Tresorer  Sr. Roger Sala Piera

Vocals:

 • Jaume Cardona Farres
 • Jesús Camps Ganyez
 • Pablo Castelo Lendoiro
 • Agusti Velazquez Badosa
 • Fernando Traginer Rey
 • Josep Maria Ribera Boluda

David Casadevall exposa la memòria de l’exercici anterior i pressupost pròxim exercici econòmic. Queden ambdós  aprovats pels assistents , és a dir  memòria 2017 i Pressupost 2018.  S’assenyala especialment les quotes 2018: es manté en 30 euros la quota soci ordinària ; es clarifica per menors d’edat les quotes ja aplicades fins ara que seran de: 5 euros quota soci de 0 a 10 anys; 10 euros soci de 10 a 17 anys. També es comenta als socis que  el rebut  anual de la quota de soci es passarà a cobrar pel  banc a principis de març al compte del soci.  Durant febrer   qui vulgui podrà  avançar se i fer el pagament de la seva quota  ingressant directament la quota  al compte de la Grupa.

Votació colors de la Grupa: per part del vocal  Sr. Jaume Cardona, que juntament amb el Sr. Jesús Camps i Pablo Castelo són els responsable de la roba,  s’exposa la conveniència de triar colors oficials de l’uniforme del Club, donat que tradicionalment ha estat verd i blau però en els darrers anys  ha conviscut amb un disseny de mallot amb color predominantment verd clar. Amb independència del resultat de la votació, es considerarà oficial qualsevol mallot anteriorment subministrat com oficial , es a dir sigui de un color o un altre,  als efectes de puntuar les sortides.  Es mostren al socis assistents imatges de les 2 opcions de color. Es procedeix a  la votació, resultant : 28 vots a favor de mantenir colors tradicionals blau i verd, 1 vot a favor de mantenir color verd clar, el nou president Sr. Odena vota en el sentit d’abstenció.

Intervenen els diferents  membres de la nova Junta Directiva per exposar als socis  directrius del proper exercici 2018. El Sr. Pablo Castelo i Jesús Camps  exposen que es mirarà d’encarregar els  nous dissenys de roba blau i verd a diferents fabricants procurant fer  línies de qualitat i preu diferents per adaptar se a les diferents demandes dels socis, i línia femenina. El Sr. Jesús Camps explica que el Club està en converses amb la botiga de ciclisme -Bikeit- per centralitzar la gestió d’emprovament , lliurament i recollida de la roba del Club, botiga  que a més ofereix descompte als socis acreditant carnet del Club.  El Sr. Xavier Odena explica que es promocionarà que els diferents grups del Club unifiquin el seu calendari de  sortides en el sentit de coincidir, i s’adopta que els dos llocs de sortida del club seran el Palau Reial per anar direcció Molins de Rei com fins ara, i la Plaça Espanya per qualsevol altre direcció de sortida (Castelldefels, Montgat o interior direcció Nord).

Pels membres de la nova Junta s’anuncia una sortida especial conjunta convidant a tots els Grups del Club a coincidir el pròxim mes d’Octubre a Cellera de Ter.

En el torn obert de paraules dels socis  hi ha varies intervencions per proposar: explorar si la abans denominada Caixa Enginyers ofereix al Club millors condicions econòmiques com titulars de compte bancari; proposar a Joaquim Ferri com “President d’honor”, recuperar la figura de “soci del mes” al Butlletí; promoure sortides conjuntes entre grups, i alguns temes de cicloturisme com la importància de respectar les normes de circulació vestint l’uniforme de la Grupa, i en especial els semàfors; el retorn de la figura dels patidors per evitar que la gent es pugui quedar sola; l’ús del xiulet com eina per ajudar a regular el grup durant la sortida.

Sense més preguntes s’aixeca la sessió.